IDB Maatwerk wordt WMO Maatwerk

Een nieuwe naam voor IDB Maatwerk!

IDB Maatwerk heet vanaf nu WMO Maatwerk. Met de naamsverandering heeft WMO Maatwerk ook een nieuwe website.

Een sterk verouderde website die niet goed werd getoond op mobiele devices maar ook de nieuwe huisstijl waren de belangrijkste redenen om over te gaan op een nieuw ontwerp.

Klantgerichte website

Met de nieuwe website heeft WMO Maatwerk een eigentijdse uitstraling.

Verder is de nieuwe website klantgericht. Vooraf zijn de wensen en behoeften van de doelgroep geïnventariseerd. Op basis hiervan is de inhoud van de website bepaald.

De teksten zijn vanuit ‘begrijpelijke communicatie’ opgesteld. Dit betekent dat de website, en met name de informatie waar de doelgroep op zoek naar is, toegankelijk en duidelijk is.

Het is nu duidelijk zichtbaar dat WMO Maatwerk onderdeel is van Ipse de Bruggen.

Basis voor de toekomst

Mensen met een (toekomstige) Wmo-indicatie kunnen nu snel de informatie vinden waar ze op zoek naar zijn én het is duidelijk wat WMO Maatwerk voor hen concreet kan betekenen.

WMO Maatwerk heeft met deze nieuwe website een mooi nieuw digitaal platform waarmee zij haar doelgroep kan bedienen.