WMO Maatwerk en Corona

Wij vermijden zoveel mogelijk fysiek contact, hiervoor worden alternatieven vormen van communicatie gezocht, zoals telefonisch contact of videobellen. Indien het om psychische of medische redenen noodzakelijk is om fysiek contact te hebben, kunnen hierop gepaste uitzonderingen worden gemaakt.

Dagbesteding:

De dagbestedingslocaties van WMO Maatwerk zijn tot en met 28 april 2020 gesloten. Dit om het besmettingsgevaar met het corona-virus te minimaliseren.

Ambulante zorg

De ambulante begeleiding thuis vindt zoveel mogelijk op afstand plaats. Wanneer de begeleider het nodig acht of als de veiligheid in het geding is, zal bezoek thuis plaats vinden. Als er sprake is van een vermoeden of daadwerkelijke besmetting met Corona, stopt de ambulante dienstverlening en is de huisarts leidend. Voor vragen kun je het beste contact opnemen met je ambulante begeleider wat voor jou van toepassing is

Wij beseffen hoe moeilijk dit is voor iedereen. We werken er met alle betrokkenen hard aan om ervoor te zorgen dat het leven weer zo snel mogelijk zijn normale gang kan hernemen.