Competentiegericht begeleiden

Bij WMO Maatwerk hanteren wij onze eigen methodiek Competentiegericht Begeleiden. Dit betekent: Hoe zorgen we ervoor dat een cliënt op de juiste manier zijn vaardigheden inzet. Het doel van begeleiden volgens deze methodiek is het sterker maken van iemand in zijn huidige omgeving. Wij werken mét iemand aan zijn toekomst maar ook met zijn omgeving.

Minka de Graaf is trajectondersteuner en ambulant begeleider bij WMO Maatwerk in de regio Delft. Daarnaast is zij een van de auteurs van het boekje dat onlangs is verschenen over deze methodiek én traint zij nieuwe medewerkers. Ze vertelt vol enthousiasme over de methodiek: “Een aantal jaren geleden kwam het idee om een gezamenlijke methodiek te ontwikkelen”, vertelt Minka. “Wat past er bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) was een van de eerste vragen die we onszelf destijds stelden”.

EIGEN KRACHT EN EIGEN NETWERK

Wat daaruit kwam is de methodiek Competentie Gericht Begeleiden. Omdat deze goed past bij wat de WMO beoogt: het inzetten van iemands eigen kracht, en het eigen netwerk. Dit zijn twee dingen die voortdurend terugkomen in het werk als ambulant begeleider binnen WMO Maatwerk.

“Uiteindelijk gaat het maar om één ding”, zegt Minka. “Dat je uitgaat van wat iemand zelf al kan. Dat in combinatie met goed kunnen kijken naar wat iemand juist niet kan en hoe je daaraan kunt werken met de cliënt. Er zijn zoveel factoren in de omgeving van mensen die van invloed zijn op iemands functioneren. Onze methodiek sluit daar naadloos op aan.”

De methodiek is een bak vol met tools die je kunt toepassen om aan doelen te werken. Wat dat in de praktijk inhoudt is dat je aan de hand van deze tools de competenties van de cliënt kunt vergroten en de belemmerende factoren kunt verkleinen.

Minka is een van de drie trainers binnen WMO Maatwerk. “Er is eerst gekeken hoe we deze methodiek aan medewerkers konden aanbieden. In elk team van WMO Maatwerk zijn twee ‘sleutelfiguren’ en aan de hand daarvan is er een training op maat voor Maatwerk gemaakt”.

WENSEN WORDEN DOELEN

Een van de vele tools uit de methodiek zijn de wenskaarten. Minka legt uit: “De gemeente komt met hulpvragen (doelen), maar als wij de wenskaarten gebruiken dan gaan de cliënten echt zelf nadenken over wat ze willen bereiken.”

De wenskaarten zijn kaarten met vragen op diverse leefgebieden. Er is bijvoorbeeld een kaart in het leefgebied “vrienden en kennissen” met daarop “Ik wil graag vrienden die ik kan vertrouwen”. Veel cliënten hebben deze wens al, maar ze kunnen deze niet vertalen in een hulpvraag.

Minka: “Deze tool werkt daar heel goed bij. Wat wij vervolgens doen is de wensen verweven in de doelen van het zorgplan”, vervolgt Minka. “En dan zijn het echt de doelen van de cliënt zelf”.

HANDBOEK EN ANIMATIEFILM

Minka heeft geholpen bij het schrijven van het boek. “Het is echt een handboek voor medewerkers geworden”, vertelt ze.
Wel baalt ze ervan dat de trainingen momenteel niet door kunnen gaan. Daarom wordt er momenteel hard gewerkt aan een filmpje waarin de methodiek wordt gepresenteerd en aan de hand van animaties uitgelegd hoe de methodiek werk. “Zodoende hopen we toch de (nieuwe) medewerkers enthousiast te krijgen voor de methodiek.”

Minka vindt de methodiek een aanvulling op datgene wat alle medewerkers al kunnen. “Het hoeft niks te vervangen”, vertelt ze. “Het is gewoon een compleet en superleuk pakket wat je meeneemt in je werk en waarmee je cliënten in beweging krijgt!”

Heb jij interesse in het boekje ‘Competentiegericht begeleiden’? Het boekje kost €15,00 exclusief verzendkosten. Neem dan contact met ons op om het te bestellen.

Ga terug